documents.png

De module Documenten behandelt de belangrijkste concepten en vaardigheden die nodig zijn voor veelvoorkomende tekstverwerkingstaken, zoals het maken, opmaken en afwerken van brieven en andere alledaagse documenten.
Met zoveel functies die nu essentiële ICT-vaardigheden gebruiken, moeten werknemers aantonen dat ze in staat zijn om tekstverwerkingstoepassingen te gebruiken om effectief documenten op de werkplek te produceren. Deze module behandelt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om duidelijk gepresenteerde, goed gestructureerde documenten te maken.
Deze module is geschikt voor een breed scala aan kandidaten die effectief met documenten willen kunnen werken met behulp van een scala aan tekstverwerkingstoepassingen.

Belangrijkste leerresultaten
Succesvolle kandidaten kunnen tekstverwerkingsprogramma’s gebruiken om alledaagse documenten te maken, te bewerken en uit te voeren. Na het behalen van deze module zullen kandidaten er zeker van zijn hun documenten te verbeteren met tekstopmaak en door gemeenschappelijke functies zoals tabellen of afbeeldingen in te voegen.
Ze zullen in staat zijn om:

  • de belangrijkste concepten van tekstverwerking begrijpen
  • de verschillende bestandsindelingen te herkennen en hoe ze op te slaan
  • de juiste opmaakopties toe te passen.
  • de verschillende elementen, objecten en gegevens begrijpen die aan een document kunnen worden toegevoegd
  • een document af te ronden en voor te bereiden op afdruk
  • documenten voor te bereiden voor Afdruk samenvoegen