Disclaimer

B.ICT Solutions is eigenaar van de handelsnamen B-ICT Solutions Leiden, B-ict Solutions Haaglanden en B-ICT Scholing en Opleiding

KvK 52448053 BTW nr NL 85.044.9510.B.01

Vestiging:

Leiden: Rooseveltstraat 12 - 2321 BM - Leiden - 071 5120102

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de inhoud en actualiteit van onze web-site en de op deze web-site voorkomende artikelen. Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande mededelingen inhoud of teksten te wijzigen of te verwijderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie.

Alle informatie, waaronder ook persoons gebonden informatie, zal vertrouwelijk worden behandelt en slechts voor dat doel gebruikt worden waarvoor dit bestemd is. Wij zullen nimmer gegevens aan derden ter beschikking stellen. Uitgezonderd die eisen welke de wet hieraan stelt.

Alle gebruikte geregistreerde handels en/of merknamen zijn eigendom van de betreffende partijen en gebruiken wij slechts om onze producten en of diensten mee te verduidelijken

Onvolkomenheden kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken.