cyber.png

De Cyber Security-module behandelt de belangrijkste vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een veilig gebruik van ICT in de dagelijkse omgeving, thuis en op het werk.
Voor individuen en organisaties is het belangrijk om goede praktijken te begrijpen voor het onderhouden van een veilige netwerkverbinding, het veilig en beveiligd gebruiken van internet en het beheren van gegevens en informatie. Deze module behandelt concepten rond veilige informatie en gegevens, fysieke beveiliging, privacy en identiteitsdiefstal.
Aangezien gegevens en informatie waardevol zijn, is het nuttig om over de juiste kennis, vaardigheden en bewustzijn te beschikken om ze te beschermen in een breed scala van functies. De Cyber Security-module helpt werknemers en werkgevers deze cruciale hulpbronnen te beschermen.


Belangrijkste leerresultaten
Succesvolle kandidaten zullen goede IT-beveiligingsprincipes kunnen toepassen om verbindingen, apparaten en gegevens effectief en veilig te beheren. Na het behalen van deze module zullen kandidaten er zeker van zijn dat ze informatie en gegevens veilig houden. Ze zullen weten hoe ze risico’s kunnen verminderen met goede praktijken.
Ze zullen in staat zijn:

  • de belangrijkste concepten van IT-beveiliging te begrijpen
  • computers, apparaten en netwerken te beschermen
  • de soorten risico’s die een bedreiging vormen voor de veiligheid te onderkennen
  • het internet en de communicatiekanalen veilig te gebruiken
  • de mogelijkheden van veilig gegevensbeheer te herkennen