teamwork.png

De Teamwork-module behandelt de belangrijkste concepten en vaardigheden die nodig zijn om effectief in een team te werken met behulp van samenwerkingstools en platforms.
Effectief teamwerk vereist dat een groep mensen samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Effectieve samenwerking kan echter een uitdaging zijn zonder de juiste tools en platforms voor samenwerking of de vaardigheden om ze te gebruiken. Deze technologieën maken het voor teamleden mogelijk om effectief met elkaar te communiceren, taken te plannen en te beheren, en informatie en expertise op te slaan en te delen, vanaf één veilige online locatie.
Deze module is geschikt voor iedereen die in een team werkt of zich voorbereidt om in een team te werken dat samenwerkingstools gebruikt om hun gedeelde doelen te bereiken.


Belangrijkste leerresultaten
Succesvolle kandidaten zullen in staat zijn om de belangrijkste concepten te begrijpen met betrekking tot het gebruik van technologieën om teamwerk te ondersteunen. Na het behalen van deze module zullen kandidaten ook in staat zijn om geschikte samenwerkingstools en platforms te gebruiken om de teamcoördinatie en effectiviteit te verbeteren, om effectief met anderen te communiceren en om informatie en ideeën op te slaan en te delen.

Ze zullen in staat zijn:

  • de belangrijkste concepten te begrijpen met betrekking tot het gebruik van samenwerkingstools en -platforms
  • agenda’s en taken te beheren om de teamcoördinatie en effectiviteit te verbeteren
  • geschikte samenwerkingstools te gebruiken om te communiceren via gesprekken, vergaderingen en webinars
  • geschikte samenwerkingstools te gebruiken om informatie op te slaan en te delen, ideeën te genereren en resultaten te creëren